5.Η-Ιnitia-σύμβουλος-στην-Περιφέρεια-Ανατολικής-Μακεδονίας-και-Θράκης

Η Ιnitia σύμβουλος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνεργασία μας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στο πλαίσιο της προετοιμασίας & διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των Ορίων». Το έργο αφορούσε τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ για την προετοιμασία και διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων στα πλαίσια του έργου «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας του Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020».