Η Εταιρία
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Κάντε το Επιχειρηματικό σας Όνειρο Πραγματικότητα

Η μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στους ανεπτυγμένους τομείς μέσω των βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων, η συμμετοχή σε projects και σε έργα μελετών, υπηρεσιών, επενδύσεων και υποδομών, η συνεργασία με μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς οίκους καθώς και τους φορείς του δημόσιου τομέα, εξασφαλίζουν την επιτυχία. Επιπλέον σήμερα, η ΙΝΙΤΙΑ, διατηρώντας αυτά που έχει πετύχει, χαράζει νέες προοπτικές ανάπτυξης στους καινούργιους τομείς που αναπτύσσει, συνεργασίες με experts στον τομέα των επενδύσεων στην Ελλάδα  και ανοίγει νέους δρόμους στην Καινοτομία και στις Διεθνείς Αγορές.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Αξία μας

Η ΙΝΙΤΙΑ με την 25 έτη εμπειρία των στελεχών της στην σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών προτάσεων για επιδοτούμενα προγράμματα εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Από το Νοέμβριο του 2005, απευθυνόμαστε σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες, μεγάλες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και ΜΜΕ όλων των κλάδων, προσφέροντας υψηλής ποιότητας Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα Εκπόνησης Μελετών, Επιχειρησιακής και Λειτουργικής Αναδιοργάνωσης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Φορέων και Οργανισμών, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφοριακής και Επικοινωνιακής υποδομής.

INITIA (Λατινικά): Οι βασικές / πρωταρχικές αρχές κάθε επιστήμης. Λατινικό INITIUM - Αρχή, Έναρξη, Προέλευση, Εκκίνηση. Ο όρος ΙΝΙΤΙΑ υποδηλώνει μια νέα αρχή/ νέο ξεκίνημα (initium); αποδέσμευση από μια παλιά μέθοδο και στάση ζωής και η αρχή μιας νέας με περισσότερη αυτογνωσία, κατανόηση, αρετή και αποτελεσματικότητα.