ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
demo-attachment-44-Group_7543
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Λύσεις για την επιχείρηση σας

CONSULTING

 • Οργάνωση / Διαχείριση & Τεχνική Υποστήριξη
 • Σύμβουλοι Επενδύσεων - Αναπτυξιακά & Επιδοτούμενα Προγράμματα
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO & ΕΛΟΤ
 • Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα

FINANCE

 • Φοροτεχνική - Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων
 • Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)
 • Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου
 • Διαχείριση – Αξιοποίηση Ακινήτων & Real Estate

PROMOTION

 • Στρατηγική Επικοινωνίας
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Έρευνες– Δημοσκοπήσεις
 • Οργάνωση & Διαχείριση Call Center

INNOVATION

 • Ψηφιακή Στρατηγική – Ψηφιακό Θεμέλιο
 • Καινοτόμες Εφαρμογές Λογισμικού Τεχνολογιών Αιχμής (Ai, IoT, Big Data)
 • Καινοτόμες Εφαρμογές Ξενοδοχειακών Μονάδων
 • Υποδομές ΤΠΕ