8.Καινοτόμο-εργαλείο-πληροφόρησης-χρηματοδοτήσεων-από-το-Οικονομικό-Επιμελητήριο-Ελλάδος

Καινοτόμο εργαλείο πληροφόρησης χρηματοδοτήσεων από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Σε ένα ακόμα τεχνολογικό έργο συμμετέχει η Ιnitia, αυτή τη φορά σε συνεργασία με την Profile AE.

Πρόκειται για την δημιουργία ενός διαδραστικού μηχανισμού πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σκοπό του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός μηχανισμού αποτελεσματικής και ουσιαστικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για τις βασικές οικονομικές ρυθμίσεις καθώς και δυνατότητες κρατικής ενίσχυσης που αφορούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Κεντρικό εργαλείο για την παροχή της πληροφόρησης αυτής θα αποτελέσει υπηρεσία που θα παρέχεται διαδικτυακά στους πολίτες μέσω διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στην πλατφόρμα αυτή θα είναι ενσωματωμένα και εκτεθειμένα, κατά τρόπο ιδιαίτερα απλό, σαφή και εύληπτο, οι βασικές προβλέψεις και προϋποθέσεις του κάθε ενός από την πληθώρα των οικονομικών μέτρων που ισχύουν, αφορούν τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Πυρήνας της υπηρεσίας θα είναι η ανάλυση των προϋποθέσεων και των προβλέψεων κάθε ισχύοντος μέτρου ή προγράμματος κρατικών ενισχύσεων, κατά τρόπο απλό, αλγοριθμικό και διαδραστικό. Ο κάθε χρήστης θα καθοδηγείται, με απλό τρόπο, σε κάθε μία από τις ρυθμίσεις που ενδέχεται να τον αφορούν. Η καθοδήγηση θα γίνεται μέσω οδηγιών που θα έχουν τη μορφή απλών ερωτήσεων και στις οποίες ο χρήστης θα μπορεί να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις που αφορούν την περίπτωση και την κατάσταση της επιχείρησής του.