3.Ολοκλήρωση-ψηφιακού-έργου-για-το-Ινστιτούτο-Εργασίας-ΙΝΕΓΣΕΕ

Ολοκλήρωση ψηφιακού έργου για το Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕΓΣΕΕ

Με μεγάλη ικανοποίηση παραδόθηκε το έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας σύζευξης ωφελούμενων – επιχειρήσεων για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης» στο Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕΓΣΕΕ.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ταιριάσματος» προσφοράς και ζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω της οποίας μεταξύ άλλων θα πραγματοποιείται η υποδοχή αιτήσεων εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ., η εκδήλωση ενδιαφέροντος επιχειρήσεων υποδοχής, η ανάρτηση πληροφοριών για το πρόγραμμα γενικά και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. και επιχειρήσεων υποδοχής ειδικότερα, η κατάρτιση μητρώου συμμετεχόντων εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. και μητρώου επιχειρήσεων υποδοχής