1.Συμμετέχουμε-στο-μεγαλύτερο-έργο-Consulting-του-Ταμείου-Ανάκαμψης

Συμμετέχουμε στο μεγαλύτερο έργο Consulting του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Initia είναι μία από τις εταιρείες που επιλέχθηκε ως σύμβουλος για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης ψηφιακών δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ. Ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου είναι 63.082.757,40 € και υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει για έως και 7 έτη.

Με δεδομένο το σημαντικό αριθμό έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 11 δισ. €, καθώς και τον υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας, οι υπηρεσίες που περιέχονται στο έργο θεωρούνται κομβικής σημασίας για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την παρακολούθηση του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Μέσα από έργο, θα γίνει η υποστήριξη και διαχείριση έργων του τομέα ICT, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 11 δισ. €, μεταξύ των οποίων:

 1. Ψηφιοποίηση Αρχείων (αφορά την ψηφιοποίηση αρχείων της πολεοδομίας, των υποθηκοφυλακείων και της μετανάστευσης, με προϋπολογισμό €600 εκατ.),
 2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (επιδοτεί σχετικές δαπάνες – €465 εκατ.),
 3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης (με έργα για την προμήθεια διαδραστικών συστημάτων και εξοπλισμού ρομποτικής, αλλά και τη γνωστή “ψηφιακή μέριμνα” που επιδοτεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό μαθητών και φοιτητών – €377 εκατ.)
 4. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας (ηλεκτρονικός φάκελος, τηλεϊατρική, ψηφιοποίηση ΕΟΠΥΥ, κ.ά., – €344 εκατ.)

Τα έργα που θα κληθεί να διαχειριστεί η εταιρεία αφορούν τα παρακάτω Υπουργεία:

 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 • Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 • Υπουργείο Υγείας
 • Υπουργείο Τουρισμού
 • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
 • Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
2.Η-Initia-υλοποιεί-το-πρώτο-ψηφιακό-έργο-της-Περιφέρειας-Ιονίων-Νήσων

Η Initia υλοποιεί το πρώτο ψηφιακό έργο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε την έναρξη του έργου ψηφιοποίησης του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών, το οποίο αποτελεί το πρώτο στάδιο της ευρύτερης δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας.

Το έργο «Ενίσχυση Ψηφιακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Συστημάτων ΤΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ)», προϋπολογισμού 1.565.940 €, υλοποιεί η Ιnitia, ως υπεργολάβος, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ και την SRC.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία της ευφυούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα διαθέτει τις ανάλογες υποστηρικτικές ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες, και η ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών της ΠΙΝ, με σκοπό την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού και υποδομής πληροφορικής και επικοινωνιών, ενώ θα διενεργηθούν και ενέργειες δημοσιότητας και επικοινωνιακής προβολής του.

Σκοπός του έργου είναι να ψηφιοποιήσει περίπου 90.000 φάκελους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η παροχή, με ψηφιακό τρόπο, μιας σειράς υπηρεσιών, οι οποίες μέχρι τώρα παρέχονται μόνο με φυσική παρουσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών.

Μέσω της ψηφιοποίησης, θα δημιουργηθεί ένα μοντέρνο και ασφαλές ψηφιακό αρχείο, που θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που αφορούν στις μεταφορές στην Περιφέρεια. Επίσης, μέσω του ψηφιακού αρχείου, θα είναι εφικτή η παροχή μεγάλου πλήθους ψηφιακών υπηρεσιών, που θα διευκολύνουν τους πολίτες και τους επαγγελματίες να εκτελέσουν διάφορες διαδικασίες online, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Με την ψηφιοποίηση του αρχείου, ο χρόνος εξυπηρέτησης και για τις υπηρεσίες που παρέχονται με φυσική παρουσία θα μειωθεί στο 1/3 του χρόνου που απαιτείται σήμερα, καθώς δεν θα απαιτείται αναζήτηση και ανάσυρση του φυσικού φακέλου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Προγράμματος Επιχειρησιακής Πρότασης (ΠΕΠ) «Ιόνια Νησιά 2014-2021» και υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.