Πελάτης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)

 

Αντικείμενο: Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ. Με δεδομένο το σημαντικό αριθμό έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2 δις €, καθώς και τον υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας, οι υπηρεσίες που περιέχονται στο παρόν έργο θεωρούνται κομβικής σημασίας για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την παρακολούθηση του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

 

Προϋπολογισμός: 63.082.757,40 €

 

Διάρκεια έργου: 3 έως 7 έτη

Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF)

Συμμετέχουμε στο μεγαλύτερο έργο Consulting του Ταμείου Ανάκαμψης
Share