Δεκέμβριος
Prasini metavasi

Δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ», πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτών ...

psifiakos metasxhmatismos

Δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.Α. Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων Δράσ ...

anakoinosi drasis mme

Ανακοίνωση Δράσης MME

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηρι ...

dimosieusi drasis ite

Δημοσίευση Δράσης ΙΤΕ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιλέξιμες γ ...

hunters-race-MYbhN8KaaEc-unsplash

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Μέσα από 13 θεματικές περιοχές, ενισχύει μέρος του προϋπολογισμού ενός επενδυτικού σχεδίου που σχετίζεται με την ίδρυση και τη δημιουργία νέας μονάδας, την ε ...

campaign-creators-774sCXD0dDU-unsplash

Δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Α. Γενικά Στοιχεία Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του σχεδίου της NextGenerationEU της Ε.Ε., για να βγει ισχυρότερη και πιο ανθεκτική από την  κρίση της πανδημίας του COVID-19. Στο πλαίσιο του κανονισμού τ ...