7.Ένα-καινοτόμο-ψηφιακό-έργο-ξεκινά…-Η-Initia-συνεργάζεται-με-το-Επαγγελματικό-Επιμελητήριο-Αθηνών

Ένα καινοτόμο ψηφιακό έργο ξεκινά… Η Initia συνεργάζεται με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Το E.E.A. αναλογιζόμενο το βάρος του ειδικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει,  λειτουργεί αναπτυξιακά και επενδύει στην ψηφιοποίηση, στηρίζοντας τα μέλη του.  Αναγνωρίζοντας την ανάγκη το σύνολο των Επαγγελματικών Φορέων να λειτουργήσουν στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη κοινωνία της γνώσης και της καινοτομίας, το E.E.A. πρωτοστατεί στη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας κατασκευής ιστοσελίδων (web sites) και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), one-stop-shop, για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα του ηλεκτρονικού επιχειρείν στα μέλη του.

Η Initia, σε συνεργασία με τη NOVA, έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Ευφυής Ψηφιακή Πλατφόρμα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας για την Ενίσχυση και την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας».

Ο σκοπός του έργου είναι να δώσει άμεσα τη δυνατότητα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν την πορεία τους στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, με χαμηλό ή μηδενικό κόστος, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, φιλοξενίας, υποστήριξης και εκπαίδευσης.

Μέσω της Πλατφόρμας που θα σχεδιαστεί, θα δίνεται η δυνατότητα κατασκευής Ιστοσελίδας ή Ηλεκτρονικού Καταστήματος με εύκολο τρόπο, αλλά και η διαρκής και άμεση υποστήριξη της επιχείρησης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, κατασκευής, εισαγωγής ψηφιακών δεδομένων (φωτογραφίες, κείμενα, είδη κλπ.), φιλοξενίας και εν γένει της υποστήριξης και λειτουργίας των Ιστοσελίδων/Ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Το περιβάλλον ανάπτυξης των Ιστοσελίδων και Ηλεκτρονικών καταστημάτων των μελών του Ε.Ε.Α., θα προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να εργάζονται σε ένα φιλικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο θα είναι δυνατή η επιλογή προετοιμασμένων template, η τροποποίηση της εμφάνισης, η εισαγωγή κειμένων, φωτογραφιών, video, γιατί έχει σχεδιαστεί με βασικό γνώμονα την ευκολότερη συντήρηση, την ανανέωση του περιεχομένου του και την προσθήκη δυναμικών υπηρεσιών, προσφέροντας έτσι διαδραστική πλοήγηση στο ψηφιακό περιεχόμενο και δίνοντας την ευκαιρία για αναζήτηση περιεχομένου σε αυτό μέσω πολλαπλών παραμέτρων. Η πρόσβαση στην Ψηφιακή Πλατφόρμα θα είναι δυνατή και με τη χρήση «Τεχνολογίας Αναγνώρισης Φυσικής Γλώσσας (ChatBot), ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και ευκολότερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, ενώ ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και εμπιστευτικότητας, ασφάλειας συναλλαγών και είναι συμβατή με το πλαίσιο GDPR.