1.Συμμετέχουμε-στο-μεγαλύτερο-έργο-Consulting-του-Ταμείου-Ανάκαμψης

Συμμετέχουμε στο μεγαλύτερο έργο Consulting του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Initia είναι μία από τις εταιρείες που επιλέχθηκε ως σύμβουλος για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης ψηφιακών δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ. Ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου είναι 63.082.757,40 € και υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει για έως και 7 έτη.

Με δεδομένο το σημαντικό αριθμό έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 11 δισ. €, καθώς και τον υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας, οι υπηρεσίες που περιέχονται στο έργο θεωρούνται κομβικής σημασίας για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την παρακολούθηση του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Μέσα από έργο, θα γίνει η υποστήριξη και διαχείριση έργων του τομέα ICT, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 11 δισ. €, μεταξύ των οποίων:

 1. Ψηφιοποίηση Αρχείων (αφορά την ψηφιοποίηση αρχείων της πολεοδομίας, των υποθηκοφυλακείων και της μετανάστευσης, με προϋπολογισμό €600 εκατ.),
 2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (επιδοτεί σχετικές δαπάνες – €465 εκατ.),
 3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης (με έργα για την προμήθεια διαδραστικών συστημάτων και εξοπλισμού ρομποτικής, αλλά και τη γνωστή “ψηφιακή μέριμνα” που επιδοτεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό μαθητών και φοιτητών – €377 εκατ.)
 4. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας (ηλεκτρονικός φάκελος, τηλεϊατρική, ψηφιοποίηση ΕΟΠΥΥ, κ.ά., – €344 εκατ.)

Τα έργα που θα κληθεί να διαχειριστεί η εταιρεία αφορούν τα παρακάτω Υπουργεία:

 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 • Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 • Υπουργείο Υγείας
 • Υπουργείο Τουρισμού
 • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
 • Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων