2.Η-Initia-υλοποιεί-το-πρώτο-ψηφιακό-έργο-της-Περιφέρειας-Ιονίων-Νήσων

Η Initia υλοποιεί το πρώτο ψηφιακό έργο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε την έναρξη του έργου ψηφιοποίησης του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών, το οποίο αποτελεί το πρώτο στάδιο της ευρύτερης δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας.

Το έργο «Ενίσχυση Ψηφιακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Συστημάτων ΤΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ)», προϋπολογισμού 1.565.940 €, υλοποιεί η Ιnitia, ως υπεργολάβος, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ και την SRC.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία της ευφυούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα διαθέτει τις ανάλογες υποστηρικτικές ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες, και η ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών της ΠΙΝ, με σκοπό την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού και υποδομής πληροφορικής και επικοινωνιών, ενώ θα διενεργηθούν και ενέργειες δημοσιότητας και επικοινωνιακής προβολής του.

Σκοπός του έργου είναι να ψηφιοποιήσει περίπου 90.000 φάκελους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η παροχή, με ψηφιακό τρόπο, μιας σειράς υπηρεσιών, οι οποίες μέχρι τώρα παρέχονται μόνο με φυσική παρουσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών.

Μέσω της ψηφιοποίησης, θα δημιουργηθεί ένα μοντέρνο και ασφαλές ψηφιακό αρχείο, που θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που αφορούν στις μεταφορές στην Περιφέρεια. Επίσης, μέσω του ψηφιακού αρχείου, θα είναι εφικτή η παροχή μεγάλου πλήθους ψηφιακών υπηρεσιών, που θα διευκολύνουν τους πολίτες και τους επαγγελματίες να εκτελέσουν διάφορες διαδικασίες online, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Με την ψηφιοποίηση του αρχείου, ο χρόνος εξυπηρέτησης και για τις υπηρεσίες που παρέχονται με φυσική παρουσία θα μειωθεί στο 1/3 του χρόνου που απαιτείται σήμερα, καθώς δεν θα απαιτείται αναζήτηση και ανάσυρση του φυσικού φακέλου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Προγράμματος Επιχειρησιακής Πρότασης (ΠΕΠ) «Ιόνια Νησιά 2014-2021» και υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.